BẢNG ĐĂNG KÝ GIÁ BÁN CỤ THỂ

(Kèm theo công văn số 06/2021. Ngày 01 tháng 06 năm 2021 của CÔNG TY TNHH SX- TM HƯNG PHÚ HẢI)

Sản phẩm MFUHAILIGHT đạt “Thương hiệu vàng Công Nghiệp Việt Nam” đã được đăng ký bảo hộ trên toàn quốc.

Hệ thống quản lý chất lượng ISO9001:2015 – ISO14001:2015

Hàng giao tại chân công trình tỉnh PHÚ YÊN

Bảng giá đã bao gồm 10% VAT

Giá áp dụng đến khi có thông báo giá mới

TP.Tuy Hòa, ngày 01 tháng 06 Năm 2021

T6.2021 báo giá tài chính PY hoàn chỉnh- HƯNG PHÚ HẢI

STTNhãn hiệu, tiêu chuẩn và chất lượngĐVTGiá tại TP Tuy HoàGiá ở các huyện
ILINH KIỆN:
1    Linh kiện đèn 70w Sodium MFUHAIlightBộ763,861763,861
– Tăng phô 70W MFUHAIlight – FH SON 70W/1,0ACái             233,591             233,591
– Kích MFUHAIlight Z400MK/220V-240V/50-60HzCái             202,978             202,978
– Tụ 10mf Electronicon- GermanyCái               82,921               82,921
– Bóng 70w Osram, Vialox- NAVCái             244,372             244,372
2    Linh kiện đèn 150w Sodium MFUHAIlightBộ897,493897,493
– Tăng phô MFUHAIlight -FH SON 150w -150W, 1,8ACái             315,048             315,048
– Kích MFUHAIlight Z400MK/220V-240V/50-60HzCái             202,844             202,844
– Tụ 20mf Electronicon- GermanyCái             115,265             115,265
– Bóng Osram 150w (Đức Liên Doanh TQ)Cái             264,337             264,337
3    Linh kiện đèn 250w Sodium MFUHAIlightBộ1,095.5461,095.546
-Tăng phô MFUHAIlight – FH SON 250W-230V, 50Hz-250W,3,0ACái             436.302             436.302
– Kích MFUHAIlight Z400MK/220V-240V/50-60HzCái             202.844             202.844
-Tụ Bù 30MF Electronicon- GermanyCái             130.571             130.571
-Bóng Osram 250w (Đức Liên Doanh TQ)Cái             325.829             325.829
IIĐÈN CAO ÁP MFUHAILIGHT: Hàng liên doanh – Bảo hành 12 tháng. Bộ điện MFUHAILIGHT + Bóng Osram TQ ( WWW.FUHAILIGHT.COM.VN – HOTLINE: 1900 63 65 90 )
1Đèn cao áp MFUHAILIGHT 22-70w Sodium 220Vđ/Bộ          2,200,000          2,200,000
Đèn cao áp MFUHAILIGHT 22-150w Sodium 220Vđ/Bộ          2,500,000          2,500,000
Đèn cao áp MFUHAILIGHT 22 -250w Sodium 220Vđ/Bộ          2,750,000          2,750,000
2Đèn cao áp MFUHAILIGHT 268 – 150w Sodium , 220Vđ/Bộ          2,800,000          2,800,000
Đèn cao áp MFUHAILIGHT 268-250w Sodium 220Vđ/Bộ3,050,0003,050,000
3Đèn cao áp MFUHAILIGHT 338-250w Sodium 220Vđ/Bộ3,250,0003,250,000
IIIĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ MFUHAILIGHT DMC: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7 – BẢO HÀNH: 5 NĂM. ( WWW.FUHAILIGHT.COM.VN – HOTLINE: 1900 63 65 90 )
1DMC 30W , quang thông bộ đèn >= 4200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IK10, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ5,650,0005,650,000
2DMC NEW 30W , quang thông bộ đèn >= 4200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ6,160,0006,160,000
3DMC 40W , quang thông bộ đèn >= 5600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IK10, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ6,450,0006,450,000
4DMC NEW 40W , quang thông bộ đèn >= 5600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ7,000,0007,000,000
5DMC 50W , quang thông bộ đèn >= 7000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IK10, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ7,150,0007,150,000
6DMC NEW 50W , quang thông bộ đèn >= 7000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ7,880,0007,880,000
7DMC 60W , quang thông bộ đèn >= 8400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IK10, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ7,700,0007,700,000
8DMC NEW 60W , quang thông bộ đèn >= 8400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ8,350,0008,350,000
9DMC 70W , quang thông bộ đèn >= 9800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ8,550,0008,550,000
10DMC 75W , quang thông bộ đèn >= 10.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ8,660,0008,660,000
11DMC 80W , quang thông bộ đèn >= 11.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ9,000,0009,000,000
12DMC 90W , quang thông bộ đèn >= 12.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ9,750,0009,750,000
13DMC 100W , quang thông bộ đèn >= 14.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ11,350,00011,350,000
14DMC 120W , quang thông bộ đèn >= 16.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ12,450,00012,450,000
15DMC 140W , quang thông bộ đèn >= 19.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ13,500,00013,500,000
16DMC 150W , quang thông bộ đèn >= 21.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ14,000,00014,000,000
17DMC 180W , quang thông bộ đèn >= 25.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ18,500,00018,500,000
18DMC 200W , quang thông bộ đèn >= 28.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ20,550,00020,550,000
19DMC 250W , quang thông bộ đèn >= 35.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ23,800,00023,800,000
20DMC 320W , quang thông bộ đèn >= 44.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ26,200,00026,200,000
IVĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ MFUHAILIGHT CM: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7 – BẢO HÀNH: 5 NĂM.( WWW.FUHAILIGHT.COM.VN – HOTLINE: 1900 63 65 90 )
1CM – 70W, quang thông bộ đèn >= 9.450 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ7,840,0007,840,000
2CM – 80W, quang thông bộ đèn >= 10.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ8,800,0008,800,000
3CM – 90W, quang thông bộ đèn >= 12.150 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ9,250,0009,250,000
4CM – 100W, quang thông bộ đèn >= 13.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ11,500,00011,500,000
5CM – 120W, quang thông bộ đèn >= 16.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ12,250,00012,250,000
6CM – 135W, quang thông bộ đèn >= 18.225 Lm,  hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ12,750,00012,750,000
7CM – 150W , quang thông bộ đèn >= 20.250 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ13,300,00013,300,000
VĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ MFUHAILIGHT GMC: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7 – BẢO HÀNH: 5 NĂM.( WWW.FUHAILIGHT.COM.VN – HOTLINE: 1900 63 65 90 )
1GMC 60W , quang thông bộ đèn >= 8100 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ7,350,0007,350,000
2GMC 70W , quang thông bộ đèn >= 9450 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ8,250,0008,250,000
3GMC 75W , quang thông bộ đèn >= 10.125 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ8,450,0008,450,000
4GMC 80W , quang thông bộ đèn >=10.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ8,700,0008,700,000
5GMC 90W , quang thông bộ đèn >= 12.150 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ9,350,0009,350,000
6GMC 100W , quang thông bộ đèn >= 13.500 Lm,  hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ10,250,00010,250,000
7GMC 120W , quang thông bộ đèn >= 16.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ12,350,00012,350,000
8GMC 135W , quang thông bộ đèn >= 18.225 Lm,  hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ12,900,00012,900,000
9GMC 150W , quang thông bộ đèn >= 20.250 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ13,650,00013,650,000
10GMC 180W , quang thông bộ đèn >= 24.300 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ17,450,00017,450,000
11GMC 200W , quang thông bộ đèn >= 27.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ19,200,00019,200,000
12GMC 250W , quang thông bộ đèn >= 33.750 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ21,700,00021,700,000
13GMC 300W , quang thông bộ đèn >= 42.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ24,200,00024,200,000
14GMC 350W , quang thông bộ đèn >= 49.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ25,900,00025,900,000
VIĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ MFUHAILIGHT CMC: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7 – BẢO HÀNH: 5 NĂM. ( WWW.FUHAILIGHT.COM.VN – HOTLINE: 1900 63 65 90 )
1CMC 30W, quang thông bộ đèn > 3900 Lm, hiệu suất quang bộ đèn > 130Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ          5,170,000          5,170,000
2CMC 40W, quang thông bộ đèn >= 5200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn > 130Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ          5,670,000          5,670,000
3CMC 50W, quang thông bộ đèn >= 6500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn > 130Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ          6,350,000          6,350,000
4CMC 60W, quang thông bộ đèn >= 7800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn > 130Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ          7,370,000          7,370,000
5CMC 70W, quang thông bộ đèn >= 9100 Lm, hiệu suất quang bộ đèn > 130Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ8,250,0008,250,000
6CMC 75W, quang thông bộ đèn >= 9.750 Lm, hiệu suất quang bộ đèn > 130Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ8,500,0008,500,000
7CMC 80W, quang thông bộ đèn >= 10.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn > 130Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ          8,690,000          8,690,000
8CMC 90W, quang thông bộ đèn >= 11.700 Lm, hiệu suất quang bộ đèn > 130Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ9,500,0009,500,000
9CMC 100W, quang thông bộ đèn >= 13.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn > 130Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ10,780,00010,780,000
10CMC 120W, quang thông bộ đèn >= 15.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn > 130Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ12,980,00012,980,000
11CMC 140W, quang thông bộ đèn >= 18.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn > 130Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ13,420,00013,420,000
12CMC 150W, quang thông bộ đèn >= 19.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn > 130Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ13,750,00013,750,000
13CMC 160W, quang thông bộ đèn >= 20.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn > 130Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kvđ/Bộ14,520,00014,520,000
VIIĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ MFUHAILIGHT CMOS: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7 – BẢO HÀNH: 5 NĂM.( WWW.FUHAILIGHT.COM.VN – HOTLINE: 1900 63 65 90 )
1CMOS 60W, quang thông bộ đèn >= 8400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ9,150,0009,150,000
2CMOS 70W, quang thông bộ đèn >= 9800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ9,650,0009,650,000
3CMOS 75W, quang thông bộ đèn >= 10.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ9,800,0009,800,000
4CMOS 80W, quang thông bộ đèn >= 11.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ10,500,00010,500,000
5CMOS 90W, quang thông bộ đèn >= 12.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ11,450,00011,450,000
6CMOS 107W, quang thông bộ đèn >= 14.980 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ12,900,00012,900,000
7CMOS 123W, quang thông bộ đèn >= 17.220 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ14,450,00014,450,000
8CMOS 139W, quang thông bộ đèn >= 19.460 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ15,250,00015,250,000
9CMOS 150W, quang thông bộ đèn >= 21.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ15,900,00015,900,000
10CMOS 160W, quang thông bộ đèn >= 22.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ16,800,00016,800,000
11CMOS 180W, quang thông bộ đèn >= 25.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ19,500,00019,500,000
12CMOS 200W, quang thông bộ đèn >= 28.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ22,400,00022,400,000
VIIIĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ MFUHAILIGHT KMC: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7 – BẢO HÀNH: 5 NĂM.( WWW.FUHAILIGHT.COM.VN – HOTLINE: 1900 63 65 90 )
1KMC 50W, quang thông bộ đèn >= 7000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ6,800,0006,800,000
2KMC 60W, quang thông bộ đèn >= 8400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ7,500,0007,500,000
3KMC 70W, quang thông bộ đèn >= 9800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W,  IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ7,950,0007,950,000
4KMC 75W, quang thông bộ đèn >= 10.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W,  IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ8,050,0008,050,000
5KMC 80W, quang thông bộ đèn >= 11.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W,  IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ8,650,0008,650,000
6KMC 90W, quang thông bộ đèn >= 12.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W,  IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ9,450,0009,450,000
7KMC 107W, quang thông bộ đèn >= 14.980 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W,  IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ10,650,00010,650,000
8KMC 123W, quang thông bộ đèn >= 17.220 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W,  IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ11,900,00011,900,000
9KMC 139W, quang thông bộ đèn >= 19.460 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W,  IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ12,550,00012,550,000
10KMC 150W, quang thông bộ đèn >= 21.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W,  IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ13,150,00013,150,000
11KMC 160W, quang thông bộ đèn >= 22.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W,  IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ13,600,00013,600,000
IXĐÈN LED TRANG TRÍ SÂN VƯỜN MFUHAILIGHT GL: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7. ( WWW.FUHAILIGHT.COM.VN – HOTLINE: 1900 63 65 90 )
1GL01, công suất 30W – 50W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 nămđ/Bộ10,340,00010,340,000
2GL01, công suất 55W – 80W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 nămđ/Bộ11,440,00011,440,000
3GL02, công suất 30W – 50W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 nămđ/Bộ7,800,0007,800,000
4GL02, công suất 55W – 80W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 nămđ/Bộ8,800,0008,800,000
5GL03, công suất 30W – 50W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 nămđ/Bộ10,560,00010,560,000
6GL03, công suất 55W – 80W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 nămđ/Bộ11,550,00011,550,000
7GL06, công suất 30W – 50W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 nămđ/Bộ11,990,00011,990,000
8GL06, công suất 55W – 80W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 nămđ/Bộ12,540,00012,540,000
9GL07, công suất 30W – 50W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 nămđ/Bộ8,360,0008,360,000
10GL07, công suất 55W – 80W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 nămđ/Bộ9,130,0009,130,000
11GL08, công suất 30W – 50W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 nămđ/Bộ8,470,0008,470,000
12GL08, công suất 55W – 80W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 nămđ/Bộ9,240,0009,240,000
13GL09, công suất 30W – 50W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 nămđ/Bộ8,580,0008,580,000
14GL09, công suất 55W – 80W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 nămđ/Bộ9,350,0009,350,000
15GL10, công suất 30W – 50W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 nămđ/Bộ8,800,0008,800,000
16GL10, công suất 55W – 80W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 nămđ/Bộ9,900,0009,900,000
XĐÈN LED TRANG TRÍ THẢM CỎ MFUHAILIGHT: CHIP LED CREE – USA, BẢO HÀNH : 2 NĂM. ( WWW.FUHAILIGHT.COM.VN – HOTLINE: 1900 63 65 90 )
1FL17, công suất 5W – 15W, thân bằng hợp kim nhôm đúc, IP66, IK08đ/Bộ          4,720,000          4,720,000
2FL18, công suất 5W – 15W, thân bằng hợp kim nhôm đúc, IP66, IK08đ/Bộ          3,880,000          3,880,000
3FL19, công suất 5W – 15W, thân bằng hợp kim nhôm đúc, IP66, IK08đ/Bộ          3,950,000          3,950,000
4FL20, công suất 5W – 15W, thân bằng hợp kim nhôm đúc, IP66, IK08đ/Bộ          3,750,000          3,750,000
XIĐÈN LED ÂM ĐẤT MFUHAILIGHT: CHIP LED CREE – USA, BẢO HÀNH : 2 NĂM. ( WWW.FUHAILIGHT.COM.VN – HOTLINE: 1900 63 65 90 )
1MF-UG-8A – 3W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.đ/Bộ          2,300,000          2,300,000
2MF-UG-8B – 6W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.đ/Bộ          2,500,000          2,500,000
3MF-UG-8C – 12W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.đ/Bộ          3,000,000          3,000,000
4MF-UG-8D – 24W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.đ/Bộ          3,400,000          3,400,000
5MF-UG-8E – 36W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.đ/Bộ          3,700,000          3,700,000
6MF-UG-6A – 5W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.đ/Bộ          2,450,000          2,450,000
7MF-UG-6B – 12W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.đ/Bộ          2,850,000          2,850,000
8MF-UG-6C – 24W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.đ/Bộ          3,150,000          3,150,000
9MF-UG-6D – 36W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.đ/Bộ          3,600,000          3,600,000
10MF-UG-5A – 5W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.đ/Bộ          2,300,000          2,300,000
11MF-UG-5B – 9W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.đ/Bộ          2,900,000          2,900,000
12MF-UG-5C – 15W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.đ/Bộ          3,100,000          3,100,000
13MF-UG-5D – 24W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.đ/Bộ          3,500,000          3,500,000
14MF-UG-5E – 48W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67.đ/Bộ          3,900,000          3,900,000
15MF-UG-2TA – 6W, ánh sáng đơn sắc, IP67.đ/Bộ          2,550,000          2,550,000
16MF-UG-2TB – 8W, ánh sáng đơn sắc, IP67.đ/Bộ          2,700,000          2,700,000
17MF-UG-2TB – 12W, ánh sáng đơn sắc, IP67.đ/Bộ          2,850,000          2,850,000
18MF-UG-33 – 12W, ánh sáng đơn sắc, IP67.đ/Bộ          2,750,000          2,750,000
19MF-UG-33 – 20W, ánh sáng đơn sắc, IP67.đ/Bộ          2,850,000          2,850,000
XIIĐÈN LED ÂM NƯỚC MFUHAILIGHT: CHIP LED CREE – USA, BẢO HÀNH : 2 NĂM. ( WWW.FUHAILIGHT.COM.VN – HOTLINE: 1900 63 65 90 )
1MF-UW-9A – 9W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP68.đ/Bộ          3,100,000          3,100,000
2MF-UW-9B – 12W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP68.đ/Bộ          3,300,000          3,300,000
3MF-UW-9C – 18W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP68.đ/Bộ          3,500,000          3,500,000
4MF-UW-10C – 12W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP68.đ/Bộ          3,250,000          3,250,000
5MF-UW-10D – 24W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP68.đ/Bộ          3,800,000          3,800,000
6MF-UW-11B – 12W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP68.đ/Bộ          3,600,000          3,600,000
7MF-UW-11C – 24W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP68.đ/Bộ          3,950,000          3,950,000
XIIIĐÈN LED ÂM VÁCH / BẬC THANG MFUHAILIGHT: CHIP LED CREE – USA, BẢO HÀNH : 1 NĂM. ( WWW.FUHAILIGHT.COM.VN – HOTLINE: 1900 63 65 90 )
1MF-W01A – 1W, ánh sáng đơn sắc, IP67đ/Bộ             870,000             870,000
2MF-W01B – 3W, ánh sáng đơn sắc, IP67đ/Bộ             970,000             970,000
3MF-W02A – 1W, ánh sáng đơn sắc, IP67đ/Bộ             850,000             850,000
4MF-W02B – 3W, ánh sáng đơn sắc, IP67đ/Bộ             950,000             950,000
5MF-W03C – 1W, ánh sáng đơn sắc, IP67đ/Bộ          1,300,000          1,300,000
6MF-W03D – 3W, ánh sáng đơn sắc, IP67đ/Bộ          1,450,000          1,450,000
XIVĐÈN PHA LED MFUHAILIGHT F328:THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7, BẢO HÀNH: 5 NĂM.  ( WWW.FUHAILIGHT.COM.VN – HOTLINE: 1900 63 65 90 )
1F328 – 70W,  quang thông bộ đèn >= 8400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ          8,300,000          8,300,000
2F328 – 80W,  quang thông bộ đèn >= 9600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W,  IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ          8,600,000          8,600,000
3F328 – 90W,  quang thông bộ đèn >= 10,800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W,  IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ          8,900,000          8,900,000
4F328 – 100W,  quang thông bộ đèn >= 12.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W,  IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ        10,100,000        10,100,000
5F328 – 120W,  quang thông bộ đèn >= 14.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W,  IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ        11,000,000        11,000,000
6F328 – 150W, quang thông bộ đèn >= 18.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W,  IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ        12,000,000        12,000,000
7F328 – 180W, quang thông bộ đèn >= 21.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W,  IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ        12,600,000        12,600,000
8F328 – 200W, quang thông bộ đèn >= 24.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W,  IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ        13,100,000        13,100,000
9F328 – 240W, quang thông bộ đèn >= 28.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W,  IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ        15,200,000        15,200,000
10F328 – 280W, quang thông bộ đèn >= 33.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W,  IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ        15,900,000        15,900,000
11F328 – 330W, quang thông bộ đèn >= 39.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W,  IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ        17,300,000        17,300,000
12F328 – 400W, quang thông bộ đèn >= 48.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W, IP66, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ        29,000,000        29,000,000
13F328 – 500W, quang thông bộ đèn >= 60.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W, IP66, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ        31,000,000        31,000,000
XVĐÈN PHA LED MFUHAILIGHT F326: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7 – BẢO HÀNH: 5 NĂM. ( WWW.FUHAILIGHT.COM.VN – HOTLINE: 1900 63 65 90 )
1F326 – 280W, quang thông bộ đèn >= 33.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ        16,100,000        16,100,000
2F326 – 330W, quang thông bộ đèn >= 39.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ        17,500,000        17,500,000
3F326 – 400W, quang thông bộ đèn >= 48.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ        32,000,000        32,000,000
4F326 – 450W, quang thông bộ đèn >= 54.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ        33,000,000        33,000,000
5F326 – 500W, quang thông bộ đèn >= 60.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ        34,000,000        34,000,000
6F326 – 600W, quang thông bộ đèn >= 72.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ        35,000,000        35,000,000
7F326 – 800W, quang thông bộ đèn >= 96.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ        40,000,000        40,000,000
8F326 – 1000W, quang thông bộ đèn >= 120.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ        42,000,000        42,000,000
XVIĐÈN PHA LED MFUHAILIGHT F310: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7, BẢO HÀNH: 5 NĂM.  ( WWW.FUHAILIGHT.COM.VN – HOTLINE: 1900 63 65 90 )
1F310 – 30W,  quang thông bộ đèn >= 3600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ          6,900,000          6,900,000
2F310 – 40W,  quang thông bộ đèn >= 4800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ          7,100,000          7,100,000
3F310 – 50W,  quang thông bộ đèn >= 6000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ          7,300,000          7,300,000
4F310 – 60W,  quang thông bộ đèn >= 7200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ          7,700,000          7,700,000
5F310 – 70W,  quang thông bộ đèn >= 8400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ          7,900,000          7,900,000
6F310 – 80W,  quang thông bộ đèn >= 9600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ          8,200,000          8,200,000
7F310 – 90W,  quang thông bộ đèn >= 10.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ          8,500,000          8,500,000
8F310 – 100W,  quang thông bộ đèn >= 12.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ          9,200,000          9,200,000
9F310 – 120W,  quang thông bộ đèn >= 14.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kvđ/Bộ        10,000,000        10,000,000
XVIITRỤ TRANG TRÍ SÂN VƯỜN MFUHAILIGHT: Đế, thân bằng gang đúc, sơn trang trí bên ngoài. Chùm bằng hợp kim nhôm đúc, sơn trang trí bên ngoài. Bảo hành 24 tháng ( WWW.FUHAILIGHT.COM.VN – HOTLINE: 1900 63 65 90 )
1Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH09-CH- HOA LÁ/ 4 Cầu Ø300- Bóng LED 9wđ/Trụ          7,270,000          7,270,000
2Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH09-CH- HOA LÁ/ 5 Cầu Ø300- Bóng LED 9wđ/Trụ          7,850,000          7,850,000
3Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH02-CH-HOA LÁ 4/Ø300- Bóng LED 9wđ/Trụ          7,120,000          7,120,000
4Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH02- CH- HOA LÁ/5 Cầu Ø300- Bóng LED 9wđ/Trụ          7,700,000          7,700,000
5Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH06/FHL003- Bóng LED 9wđ/Trụ        15,250,000        15,250,000
6Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH 06/ FH 989- Bóng LED 30wđ/Trụ        12,340,000        12,340,000
7Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH 06/CH-01-2/FHL003- Bóng LED 30wđ/Trụ        14,660,000        14,660,000
8Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH06/CH-01-4/FHL005- Bóng LED 9wđ/Trụ        18,150,000        18,150,000
9Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH06/CH-04-4/FHL005- Bóng LED 9wđ/Trụ        18,280,000        18,280,000
10Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH06/CH04-4/Ø400- Bóng LED 9wđ/Trụ        12,470,000        12,470,000
11Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH06/CH-08-4/Ø300- Bóng LED 9wđ/Trụ        11,740,000        11,740,000
12Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH06/CH-08-4/Ø400- Bóng LED 9wđ/Trụ        12,470,000        12,470,000
13Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH06/CH-08-4/FHL005- Bóng LED 9wđ/Trụ        18,400,000        18,400,000
14Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH06/CH-09-1/FHL004- Bóng LED 30wđ/Trụ        17,490,000        17,490,000
15Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH06/CH-09-2-FHL004- Bóng LED 30wđ/Trụ        22,640,000        22,640,000
16Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH07/FHL003- Bóng LED 30wđ/Trụ        18,080,000        18,080,000
17Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH07/ CON MẮT- Bóng LED 30wđ/Trụ        13,790,000        13,790,000
18Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH07/ CH-01-2/FHL003- Bóng LED 30wđ/Trụ        16,040,000        16,040,000
19Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH07/ CH-01-4/FHL005- Bóng LED 9wđ/Trụ        19,730,000        19,730,000
20Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH07/ CH-04-4/FHL005- Bóng LED 9wđ/Trụ        19,800,000        19,800,000
21Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH07/ CH-04-4/Ø400- Bóng LED 9wđ/Trụ        13,930,000        13,930,000
22Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH07/ CH-06-5/Ø300- Bóng LED 9wđ/Trụ        12,740,000        12,740,000
23Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH07/ CH-08-4/FHL005- Bóng LED 9wđ/Trụ        19,330,000        19,330,000
24Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH07/ CH-08-4/Ø400- Bóng LED 9wđ/Trụ        13,790,000        13,790,000
25Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH07/ CH-09-1/FHL004- Bóng LED 9wđ/Trụ        18,480,000        18,480,000
26Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH07/ CH-09-2/FHL004- Bóng LED 30wđ/Trụ        23,560,000        23,560,000
27Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH05B/CH-04-4/FHL005- Bóng LED 9wđ/Trụ        21,500,000        21,500,000
28Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH05B/CH-04-4/Ø400- Bóng LED 9wđ/Trụ        15,840,000        15,840,000
29Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH05B/CH-07-4/FHL005- Bóng LED 9wđ/Trụ        22,840,000        22,840,000
30Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH05B/CH-07-4/Ø400- Bóng LED 9wđ/Trụ        17,850,000        17,850,000
31Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH-05B/CH-01-4/FHL005- Bóng LED 9wđ/Trụ        21,600,000        21,600,000
32Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH-05B/CH-01-4/Ø400- Bóng LED 9wđ/Trụ        17,400,000        17,400,000
33Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH-05B/CH-01-4/Hoa sen- Bóng LED 9wđ/Trụ        19,650,000        19,650,000
34Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH-05B/CH-09-1/FHL004- Bóng LED 30wđ/Trụ        20,040,000        20,040,000
35Cột sân vườn M FUHAILIGHT FH-05B/CH-09-2/FHL004- Bóng LED 30wđ/Trụ        24,970,000        24,970,000
36Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH07/ CH-04-5- Cầu hoa sen – Bóng LED 9w
-Đế cột MFUHAIlight FH-07 bàng gang đúc
-Thân bằng nhôm định hình Ø108mm, chùm hợp kim nhôm.
-Sơn trang trí bên ngoài.
đ/Trụ        16,500,000        16,500,000
37Đế cột  MFUHAILIGHT FH-05B-  Cao 1,60m- Bao chân trụ đèn chiếu sángđ/ Đế          9,900,000          9,900,000
38Đế cột MFUHAILIGHT FH-03: Cao 1,78m- Bao chân trụ đèn chiếu sángđ/ Đế        11,400,000        11,400,000
39Đế cột MFUHAILIGHT FH-03RM: Cao 1,5m –  Bao chân trụ đèn chiếu sángđ/ Đế        14,520,000        14,520,000
40Đế cột MFUHAILIGHT FH-01B: Cao 2,2m- Bao chân trụ đèn chiếu sángđ/ Đế        15,330,000        15,330,000
41Đế cột MFUHAILIGHT FH-01C Sư tử : Cao 2,1m- Bao chân trụ đèn chiếu sángđ/ Đế        16,630,000        16,630,000
42Đế cột MFUHAILIGHT FH-01C Sư tử: Cao 2,9m- Bao chân trụ đèn chiếu sángđ/ Đế        18,630,000        18,630,000
43Tay chùm trang trí MFUHAILIGHT CH-08 (không cầu)đ/Cái             580,000             580,000
44Thân chùm MFUHAILIGHT CH-08 (không cầu)đ/Cái             607,000             607,000
45Cột sân vườn MFUHAIlight FH-21( dùng lắp đèn trang trí LED GL)
– Thân bằng nhôm cao 3.9m.
– Sơn trang trí bằng 2 lớp sơn đặc biệt, bền màu, độ bám cao.
đ/Trụ          5,520,000          5,520,000
46Cột sân vườn MFUHAIlight FH-26 ( dùng lắp đèn trang trí LED GL)
– Thân bằng thép mạ kẽm nhúng nóng cao 3.55m.
– Sơn trang trí bên ngoài bằng 2 lớp sơn đặc biệt, bền màu, độ bám cao.
đ/Trụ          4,560,000          4,560,000
47Trụ trang trí MFUHAILIGHT FH10 (dùng lắp đèn trang trí LED GL)
– Thân bằng gang đúc.
– Sơn trang trí bên ngoài 2 lớp, bền màu, độ bám dính tốt.
đ/Trụ          8,160,000          8,160,000
48Trụ trang trí MFUHAILIGHT FH11 (dùng lắp đèn trang trí LED GL)
– Thân bằng gang đúc.
– Sơn trang trí bên ngoài 2 lớp, bền màu, độ bám dính tốt.
đ/Trụ          9,480,000          9,480,000
49Trụ trang trí MFUHAILIGHT FH12 (dùng lắp đèn trang trí LED GL)
– Thân trụ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng.
– Đế trụ bằng gang đúc.
– Sơn trang trí bên ngoài 2 lớp, bền màu, độ bám dính tốt.
đ/Trụ          8,100,000          8,100,000
XVIIITRỤ ĐÈN CHIẾU SÁNG MFUHAILIGHT ( WWW.FUHAILIGHT.COM.VN – HOTLINE: 1900 63 65 90 ):
1Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 6m liền cần đơn; D=150; dày=3mm; vươn =1,2m;  Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bản lề cửa cộtđ/cột          5,200,000          5,200,000
2Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 7m liền cần đơn; D=150; dày=3mm; vươn =1,2m;  Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bản lề cửa cộtđ/cột          5,860,000          5,860,000
3Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 7m  cần rời đôi ;D=150; dày=3mm; vươn =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bản lề cửa cộtđ/cột          6,150,000          6,150,000
4Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 8m liền cần đơn;D=150; dày=3mm; vươn =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bản lề cửa cộtđ/cột          6,250,000          6,250,000
5Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 8m cần rời đôi; D=150;dày=3mm; vươn =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm mạ kẽm nhúng nóng+ Bản lề cửa cộtđ/cột          6,780,000          6,780,000
6Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 9m liền cần đơn;D=156;dày=4mm; vươn =1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bản lề cửa cộtđ/cột          8,500,000          8,500,000
7Cột Đèn Chiếu Sáng: MFUHAILIGHT Bát giác 9m cần rời đôi;D=156;dày=4mm; vươn =1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bản lề cửa cộtđ/cột          8,730,000          8,730,000
8Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác10m liền cần đơn;D=164;dày = 4mm; vươn =1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bản lề cửa cộtđ/cột          9,350,000          9,350,000
9Cột Đèn Chiếu Sáng bát giác hoặc tròn col MFUHAILIGHT kiểu trang trí liền thân tổng cao 11m, chiều cao lắp đèn 10m; D200/55mm, Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 8mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bản lề cửa cột + Sơn trang trí bên ngoàiđ/cột        12,900,000        12,900,000
10Cột đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT tròn côn cao 6m lắp đế gang (1,558m) gồm:
– Thân trụ tròn côn cao 4,442m; đường kính góc 86/164mm, dày 4mm. Ống nối D78x500x3mm. Ống nối D140mm, cao 1.8m, dày 4mm. Đế phụ D158mm, cao 1.2m, dày 4mm. Đế phụ 420x420x12mm + gân tăng cường dày 6mm (tâm bulon 340x340mm, vát góc đế).
– Cần đèn đơn STK gồm thân cần tròn côn cao 2m, D70/842mm, dày 3mm + D60x3mm, vươn 1.5m + D42x2mm + đai vòng trang trí + cầu Inox D120mm.
– Mạ kẽm nhúng nóng.
đ/cột        11,450,000        11,450,000
11Cột đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT tròn côn cao 6m lắp đế gang (1,558m) gồm:
– Thân trụ tròn côn cao 4,442m; đường kính góc 86/164mm, dày 4mm. Ống nối D78x500x3mm. Ống nối D140mm, cao 1.8m, dày 4mm. Đế phụ D158mm, cao 1.2m, dày 4mm. Đế phụ 420x420x12mm + gân tăng cường dày 6mm (tâm bulon 340x340mm, vát góc đế).
– Cần đèn đôi STK gồm thân cần tròn côn cao 2m, D70/842mm, dày 3mm + D60x3mm, vươn 1.5m + D42x2mm + đai vòng trang trí + cầu Inox D120mm (180 độ).
– Mạ kẽm nhúng nóng.
đ/cột        12,160,000        12,160,000
12Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác10m cần rời đôi;D=164;dày= 4mm; vươn =1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bản lề cửa cộtđ/cột          9,650,000          9,650,000
13Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: 9m (bát giác / Tròn  côn) cần đèn đơn kiểu mẫu
– Thân cao 7m, D84/184;dày 4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm
– Cần đèn đôi kiểu, thân cần cao 2m D72/84 dày 3mm, D60x3mm vươn 1.5m, D34x3mm + tấm rèm trang trí dày 3mm, +  Cầu Inox D100 + ống nối
– Mạ kẽm nhúng nóng.
đ/cột        10,010,000        10,010,000
14Cột đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT 10m cần đơn kiểu (bát giác/tròn côn). Thân cao 8m, D72/164; dày 4mm. Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm. Cần đèn đơn, thân cần 2m, D60/72, dày 3mm; D60*3mm vươn 1.5m; D43*3mm trang trí dày + Cầu Inox D100 + ống nối. Mạ kẽm nhúng nóng.đ/Cột        10,810,000        10,810,000
15Cột đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT tròn col 9m . Lắp đế gang FH05B, cần đơn kiểu: Trụ tròn col 7m. Thân tròn col cao 5,442m, D82/164mm, dày 4mm. Ống nối D74x500x3mm. Ống lồng cao 1,8m, D140mm dày 4mm. Đế phụ cao 1,2m, D158mm, dày 4mm, Mặt bích 420x420x12mm(Tâm lỗ 340x340mm), Gân tăng cường lực dày 6mm. Nhúng nóng- Cần đèn đơn kiểu: Thân cần tròn col cao 2m, D70/82mm, dày 3mm+ D49x3mm, vươn 1m +Tấm riềm trang trí dày 3mm. + ống trang trí Ø49 dày 3mm.
– Cần đơn sau khi nhúng nóng, sơn tĩnh điện màu xanh Yamaha.
đ/cột        12,050,000        12,050,000
16Trụ thép  MFUHAILIGHT tròn côn (bát giác) cao 10m, lắp đế gang FH05B, cần đôi kiểu:
– Thân trụ cao 8m: ống trụ tròn côn (bát giác) cao 6,442m, đường kính ngoài D82/164mm, dày 4mm. Ống nối D74x500x3mm. Ống lồng cao 1,8m, D140mm, dày 4mm. Đế phụ cao 1,2m, D158, dày 4mm. Mặt bích đế phụ 420x420x12mm, tâm Bulon 340×340 + 4 gân tăng cường dày 6mm + gờ chắn nước + bản lề. Đường kính 4 gân D260mm, vát góc đế. Lỗ Elip 43×32.
– Cần đèn đôi kiểu: thân cần tròn côn cao 2m, D70/82mm, dày 4mm + D60x3mm, vươn 1,5m + 2 thanh chống D34/2mm có lỗ luồn dây + vòng trang trí + cầu Inox D100mm.
– Tất cả mạ kẽm nhúng nóng
đ/cột        14,020,000        14,020,000
17Trụ thép  MFUHAILIGHT tròn côn (bát giác) cao 10m, lắp đế gang FH05B, cần ba kiểu:
– Thân trụ cao 8m: ống trụ tròn côn (bát giác) cao 6,442m, đường kính ngoài D82/164mm, dày 4mm. Ống nối D74x500x3mm. Ống lồng cao 1,8m, D140mm, dày 4mm. Đế phụ cao 1,2m, D158, dày 4mm. Mặt bích đế phụ 420x420x12mm, tâm Bulon 340×340 + 4 gân tăng cường dày 6mm + gờ chắn nước + bản lề. Đường kính 4 gân D260mm, vát góc đế. Lỗ Elip 43×32.
– Cần đèn đôi kiểu: thân cần tròn côn cao 2m, D70/82mm, dày 4mm + D60x3mm, vươn 1,5m + 2 thanh chống D34/2mm có lỗ luồn dây + vòng trang trí + cầu Inox D100mm.
– Tất cả mạ kẽm nhúng nóng
đ/cột14,800,00014,800,000
18Trụ tròn côn MFUHAILIGHT lắp đế gang cao 11m (lắp đế gang cao 1,5m):
– Thân trụ tròn côn cao 9,2m, D71/166mm, dày 4mm.
– Ống lồng cao 2,1m, D150mm, dày 5mm.
– Đế phụ cao 0,61m, D168mm, dày 5mm.
– Đế 385x385x12mm + gân tăng cường dày 6mm (tâm bullong 300x300mm).
– Mạ kẽm nhúng nóng.
đ/Cột        15,730,000        15,730,000
19   Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT cao 10m  ( Bát giác + Tròn côn) cần đèn đôi, kiểu mẫu- Thân 8m D72/164; dày4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm- Cần đèn đôi, thân cần 2m D60/72, dày 3mm; D60x3mm vươn 1.5m, D34x3mm+ tấm rèm trang trí dày 3mm + Cầu Inox D100 +ống nối – Mạ kẽm nhúng nóngđ/cột        11,380,000        11,380,000
20   Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT:10m (Bát giác + tròn côn) cần đèn ba, kiểu mẫu- Thân 8m;D72/164; dày4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm- Cần đèn ba kiểu, thân cần cao 2m, D60/72, dày 3mm; D60x3mm vươn 1.5m, D34x3mm + tấm rèm trang trí dày 3mm, + Cầu Inox D100 +ống nối- Mạ kẽm nhúng nóngđ/cột        12,530,000        12,530,000
21   Cột đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT tròn côn 10m, cần đôi kiểu, lắp đế gang FH 03:- Thân 6m2, D=86/166, Dày 4mm, ống lồng 2m1, D=150mm, Dày 5mm- Đế phụ cao 610mm, D=168 Dày 5mm, Mặt bích 385x385x12mm, 4 gân tăng cường lực , 08Bulon Ø16×50- Cần đèn đôi kiểu, thân cao 2m, D70/86, Dày 4mm, Cần Ø60, dày 3mm, Vươn 1.5m + Tấm rèm trang trí dày 3mm, Ống trang trí D34x3mm- Cầu INOX D=150mm- Mạ kẽm nhúng nóngđ/cột        15,440,000        15,440,000
22    Cột đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT (bát giác +tròn côn) 10m, cần ba kiểu, lắp đế gang FH 03:- Thân 6m2, D=86/166, Dày 4mm, ống lồng 2m1, D=150mm, Dày 5mm- Đế phụ cao 610mm, D=168 Dày 5mm, Mặt bích 385x385x12mm, 4 gân tăng cường lực , 08Bulon Ø16×50- Cần đèn ba kiểu, thân cao 2m, D70/86, Dày 4mm, Cần Ø60 dày 3mm, Vươn 1.5m + Tấm rèm trang trí dày 3mm, Ống trang trí Ø34x3mm- Cầu INOX D=150mm- Mạ kẽm nhúng nóngđ/cột        16,870,000        16,870,000
23   Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác11m liền cần đơn;D=184;dày = 4mm; vươn =1,5m; Mặt bích 400*400*14mm, 4 gân tăng cường lực dày 8mm, mạ kẽm nhúng nóng.đ/cột        11,550,000        11,550,000
24   Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác11m cần rời đôi;D=184;dày=4mm; vươn =1,5m; Mặt bích 400*400*14mm, 4 gân tăng cường lực dày 8mm, mạ kẽm nhúng nóngđ/cột        12,300,000        12,300,000
25   Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: 11m (bát giác + Tròn  côn) cần đèn đôi kiểu mẫu- Thân cao 9m, D84/184;dày 4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm – Cần đèn đôi kiểu, thân cần cao 2m D72/84 dày 3mm, D60x3mm vươn 1.5m, D34x3mm + tấm rèm trang trí dày 3mm, +  Cầu Inox D100 + ống nối- Mạ kẽm nhúng nóng.đ/cột        12,580,000        12,580,000
26   Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAIlight: 11m (bát giác + Tròn  côn) cần đèn ba kiểu mẫu:- Thân cao 9m, D84/184;dày 4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm – Cần đèn ba kiểu, thân cần cao 2m D72/84 dày 3mm, D60x3mm vươn 1.5m, D34x3mm + tấm rèm trang trí dày 3mm, + Cầu Inox D100 + ống nối- Mạ kẽm nhúng nóng.đ/cột        13,750,000        13,750,000
27   Cột đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT tròn côn 11m, cần đôi kiểu, lắp đế gang FH 03:- Thân 7m2, D=86/166, Dày 4mm, ống lồng 2m1, D=150mm, Dày 5mm- Đế phụ cao 610mm, D=168 Dày 5mm, Mặt bích 385x385x12mm, 4 gân tăng cường lực , 08Bulon Ø16×50- Cần đèn đôi kiểu, thân cao 2m, D70/86, Dày 4mm, Cần Ø60, dày 3mm, Vươn 1.5m + Tấm rèm trang trí dày 3mm, Ống trang trí D34x3mm- Cầu INOX D=150mm- Mạ kẽm nhúng nóng.đ/cột        17,160,000        17,160,000
28    Cột đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT (bát giác +tròn côn) 11m, cần ba kiểu, lắp đế gang FH 03:- Thân 7m2, D=86/166, Dày 4mm, ống lồng 2m1, D=150mm, Dày 5mm- Đế phụ cao 610mm, D=168 Dày 5mm, Mặt bích 385x385x12mm, 4 gân tăng cường lực , 08Bulon Ø16×50- Cần đèn ba kiểu, thân cao 2m, D70/86, Dày 4mm, Cần Ø60 dày 3mm, Vươn 1.5m + Tấm rèm trang trí dày 3mm, Ống trang trí Ø34x3mm- Cầu INOX D=150mm- Mạ kẽm nhúng nóng.đ/cột        18,590,000        18,590,000
29    Cột đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT tròn côn cao 11,4m, D96/216mm, dày 4mm. Ống nối D88x500x4mm. Đế 400x400x12mm + gân tăng cường dày 10mm.
Cần đèn đơn kiểu cánh buồm: thân cần tròn  côn cao 1,6m, D79/96mm, dày 4mm + D49x3mm, vươn 2,091m + D159x4mm + D114x3mm + tay treo D12mm + quả cầu Inox D100mm.
Mạ kẽm nhúng nóng.
đ/cột        19,820,000        19,820,000
30Trụ đèn chiếu sáng liền cần cao 9m tròn côn lắp đế gang MFUHAILIGHT FH05B :
– Thân trụ bát giác (tròn côn) liền cần cao 7,442m, vươn 1,5m, D60/164mm, dày 4mm.
– Ống lồng D150mm, cao 1,8m, dày 4mm.
– Đế phụ D164mm, cao 1,2m, dày 4mm.
– Đế 420x420x12mm, tâm bulon 340x340mm + gân tăng cường dày 6mm.
– Mạ kẽm nhúng nóng.
đ/Cột        10,520,000        10,520,000
31Cột Đèn Chiếu Sáng: MFUHAILIGHT tròn côn 9m cần đôi kiểu, lắp đế gang MFUHAILIGHT FH03
– Thân trụ bát giác (tròn côn) cao 7.2m, D=86/164mm;dày=4mm. Ống nối D76x500x3mm
– Ống lồng D150mm, dày 4mm, cao 2.1m.
– Đế phụ D164mm, dày 4mm, cao 0.61m. Đế 375*375*12mm, gân tăng cường lực dày 6mm.
– Cần đèn đôi kiểu: thân cần tròn côn cao 2m, D60/84mm, dày 3mm + D60x3mm, vươn 1.5 + D34x2mm + cầu Inox D100mm (180 độ).
– Mạ kẽm nhúng nóng.
đ/Cột        11,340,000        11,340,000
32Cột Đèn Chiếu Sáng: MFUHAILIGHT 9m tròn côn cần ba kiểu, lắp đế gang MFUHAILIGHT FH03
– Thân trụ bát giác (tròn côn) cao 7.2m, D=86/164mm;dày=4mm. Ống nối D76x500x3mm
– Ống lồng D150mm, dày 4mm, cao 2.1m.
– Đế phụ D164mm, dày 4mm, cao 0.61m. Đế 375*375*12mm, gân tăng cường lực dày 6mm.
– Cần đèn ba kiểu: thân cần tròn côn cao 2m, D60/84mm, dày 3mm + D60x3mm, vươn 1.5 + D34x2mm + cầu Inox D100mm (180 độ).
– Mạ kẽm nhúng nóng.
đ/Cột        12,240,000        12,240,000
33Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT ( bát giác + tròn côn), cần đơn kiểu  12m  lắp đế gang FH01C (Sư tử )
– Thân cao 10m, đường kính ngoại tiếp D86/191mm, dày 4mm. Ống nối D74*500*3mm. Đế 400*400*12mm+ gân tăng cường dày 6mm ( tâm bulong 300*300mm)
– Cần đơn kiểu : Thân cần tròn côn cao 2m, D60/86mm, dày 4mm +D60*3mm  vươn 1.5m+ D34*2mm+ cầu inox D100mm
đ/Cột        16,300,000        16,300,000
34Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT (bát giác + tròn côn), cần đôi kiểu  12m  lắp đế gang FH01C (Sư tử )
– Thân cao 10m, đường kính ngoại tiếp D86/191mm, dày 4mm. Ống nối D74*500*3mm. Đế 400*400*12mm+ gân tăng cường dày 6mm ( tâm bulong 300*300mm)
– Cần đôi kiểu : Thân cần tròn côn cao 2m, D60/86mm, dày 4mm+ D60*3mm, Vươn 1.5m + D34*2mm + cầu inox D100mm
đ/Cột        17,440,000        17,440,000
35Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT ( bát giác + tròn côn), cần ba kiểu  12m  lắp đế gang FH01C (Sư tử )
– Thân cao 10m, đường kính ngoại tiếp D86/191mm, dày 4mm. Ống nối D74*500*3mm. Đế 400*400*12mm+ gân tăng cường dày 6mm ( tâm bulong 300*300mm)
– Cần ba kiểu : Thân cần tròn côn cao 2m, D60/86mm, dày 4mm+ D60*3mm, Vươn 1.5m + D34*2mm + cầu inox D100mm ( 01 nhánh để rời bắt bass)
đ/Cột        18,590,000        18,590,000
36Trụ đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT 14m có giàn để bắt đèn pha gồm:
-Đoạn ngọn: Cao 4m, D165/217mm,  dày 5mm
– Đoạn gốc: Cao 10.5m, D200/305mm, dày 5mm
– Đế 450*450*20mm + gân tăng cường dày 10mm+ giàn đèn cố định hình bán nguyệt D60*3mm
đ/Cột        54,350,000        54,350,000
37Trụ đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT 17m có giàn để bắt đèn pha gồm:
-Đoạn ngọn: Cao 8m, D150/252mm,  dày 5mm
– Đoạn gốc: Cao 9.5m, D234/342mm, dày 5mm
– Đế 625*625*20mm + gân tăng cường dày 10mm+ giàn đèn cố định V63*63*6mm
đ/Cột        67,210,000        67,210,000
38Trụ đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT 17m có giàn nâng hạ để bắt đèn pha gồm:
– Đoạn ngọn: Cao 8m, D150/252mm,  dày 5mm
– Đoạn gốc: Cao 9.5m, D234/342mm, dày 5mm
– Đế 625*625*20mm + gân tăng cường dày 10mm+ giàn đèn cố định V63*63*6mm
+ Motor 3P – 1.5KW
+ Hộp số ASS 60-1/60
+ Cáp INOX D10, D12mm
+ Đầu nối cáp + buly
+ Kim thu sét + đèn báo không ( không bao gồm bulung móng + dây cáp lên đèn + bảng đện + hộp đấu nối)
+ Báng điện cửa trụ gồm 1 Aptomat 3P/40A+ 1 Aptomat 3P/20A+ 2 Contactor 3P/9A + 1 Rơ le nhiệt 3P/2.5A+ 2 ổ cắm + phích cắm 4P/32A+ 2 domino 4P60A +tấm phíp gỗ 300*400*8mm+ Hộp đấu nối composit gồm 8 aptomat 1P
+ Khung móng
đ/Bộ      279,500,000      279,500,000
39Trụ đèn chiếu sáng MFuhailight 20m có giàn đèn nâng hạ
-Đoạn 1: Cao 4.327m, dày 4mm,  D260/335mm
-Đoạn 2: Cao 9.5m dày 5mm, D317/464mm
-Đoạn 3: Cao 9.5m, dày 6mm, D441/588mm
– Đoạn gốc: Cao 9.5m, D234/342mm, dày 5mm
– Đế 900*30mm+ gân tăng cường dày 12mm+  giàn đèn nâng hạ lắp 8 đèn pha gồm:
+ Motor 3P – 1,5KW
+Hộp số ASS 60-1/60
+Cáp INOX D10, D12mm
+Đầu nối cáp + buly
+ Kim thu sét + đèn báo không ( không bao gồm bulung móng + dây cáp lên đèn + bảng đện + hộp đấu nối)
+ Báng điện cửa trụ gồm 1 Aptomat 3P/40A+ 1 Aptomat 3P/20A+ 2 Contactor 3P/9A + 1 Rơ le nhiệt 3P/2.5A+ 2 ổ cắm + phích cắm 4P/32A+ 2 domino 4P60A +tấm phíp gỗ 300*400*8mm+ Hộp đấu nối composit gồm 8 aptomat 1P
+Khung móng
đ/Cột      286,000,000      286,000,000
40Trụ đèn chiếu sáng MFuhailight 25m có giàn đèn nâng hạ
-Đoạn 1: Cao 5.327m, dày 4mm,  D260/335mm
-Đoạn 2: Cao 10.5m dày 5mm, D317/464mm
-Đoạn 3: Cao 10.5m, dày 6mm, D441/588mm
– Đoạn gốc: Cao 9.5m, D234/342mm, dày 5mm
– Đế 900*30mm+ gân tăng cường dày 12mm+ giàn đèn nâng hạ lắp 8 đèn pha gồm:
+ Motor  3P – 1,5KW
+Hộp số ASS 60-1/60
+Cáp INOX D10, D12mm
+Đầu nối cáp + buly
+ Kim thu sét + đèn báo không ( không bao gồm bulung móng + dây cáp lên đèn + bảng đện + hộp đấu nối)
+ Báng điện cửa trụ gồm 1 Aptomat 3P/40A+ 1 Aptomat 3P/20A+ 2 Contactor 3P/9A + 1 Rơ le nhiệt 3P/2.5A+ 2 ổ cắm + phích cắm 4P/32A+ 2 domino 4P60A +tấm phíp gỗ 300*400*8mm+ Hộp đấu nối composit gồm 8 aptomat 1P
+ Khung móng
đ/Cột      351,000,000      351,000,000
41Khung móng trụ đèn chiếu sáng hiệu MFUHAILIGHT Ø24X4X950. Tiện đầu gai 100. Tâm bulon 300*300.Bẻ L150. Nhúng kẽm phần đầu gai 150, 12 thanh khung + 4 thanh chéo Ø12, 8 tán+ 4 long đền vuông nhúng kẽm.đ/móng          1,716,000          1,716,000
42Khung móng trụ đèn chiếu sáng 14m hiệu MFUHAILIGHT Ø30 x 1450 x 8 cây, bẻ L100. Tiện đầu gai 100. Nhúng kẽm phần đầu gai 150,  thanh khung +  thanh chéo + 2 mặt bích định vị dày 8mm.đ/móng        13,000,000        13,000,000
43Khung móng trụ đèn trang trí sân vườn MFUHAILIGHT 05B,06,07 Ø16X4X500. Tiện đầu gai 80 Bẻ L100. Tâm bulon FH05B 340X340, Tâm bulon FH06+ FH07, 260X260. Nhúng kẽm phần đầu gai 120, 8 thanh khung+ 4 thanh chéo Ø10, 8 tán + 4 long đền vuông nhúng kẽm.đ/móng             787,000             787,000
44Khung bulon móng MFUHAILIGHT cho trụ 20m và 24m: M30*2100*18 cây ( tiện ren 1 đầu dài 250mm+ tiện 1 đầu dài 150mm tiện về D24+ 2MB định vị dày 8mm+ 3 tán D30+ 1 tán D24đ/móng        30,030,000        30,030,000
45Cần đèn đôi kiểu MFUHAILIGHT: ống D94x154x4mm + D82x100x4mm + D60x2,3mm, vươn 1,5m + nhánh đỡ D42x2,3mm + sắt tấm trang trí dày 8mm.đ/Cần          3,290,000          3,290,000
46Cần đèn ba kiểu MFUHAILIGHT: ống D94x138x4mm + D82x100x4mm + D60x2,3mm, vươn 1,5m + nhánh đỡ D42x2,3mm + sắt tấm trang trí dày 8mm. (01 nhánh để rời bắt bass).đ/Cần          4,580,000          4,580,000
47Cần đèn đơn MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2m, vươn 1m, D49mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D49*150*2,5mm +Cổ dê đơn 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng.đ/Cần          1,280,000          1,280,000
48Cần đèn đơn  MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2m, vươn 1m, D49mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D49*150*2,5mm +Cổ dê đôi ghép 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóngđ/Cần          1,490,000          1,490,000
49Cần đèn đơn  MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2m, vươn 1,5m, D49mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D49*150*2,5mm +Cổ dê đơn 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóngđ/Cần          1,570,000          1,570,000
50Cần đèn đơn  MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2m, vươn 1,5m, D49mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D49*150*2,5mm +Cổ dê đôi ghép 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóngđ/Cần          1,600,000          1,600,000
51Cần đèn đơn  MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2,25m, vươn 1,25m, D49mm, dày 2,5mm +02 tay ngang D49*350*2,5mm +Cổ dê đơn ghép 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóngđ/Cần          1,460,000          1,460,000
52Cần đèn đơn  MFuhailight lắp trên trụ BTLT cao 2,25m, vươn 1,25m, D49mm, dày 2,5mm +02 tay ngang D49*350*2,5mm +Cổ dê đôi ghép 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóngđ/Cần          1,630,000          1,630,000
53Cần đèn đơn chụp đầu cột  MFUHAILIGHT lắp trên đầu trụ BTLT cao 1,5m, vươn 1,2m- Lớp vỏ bao Ø185 Cao 0,8m, dày 5mm- Thân cần Ø60 dày 3mm, Cao 0,7m, vươn 1,2m, vòng đệm 10mm- Mạ kẽm nhúng nóng.đ/Cần          2,650,000          2,650,000
54Cần đèn đơn MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2m, vươn 1m, D60mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D60*150*2,5mm +Cổ dê đơn 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng.đ/Cần          1,600,000          1,600,000
55Cần đèn đơn  MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2m, vươn 1m, D60mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D60*150*2,5mm +Cổ dê đôi ghép 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóngđ/Cần          1,790,000          1,790,000
56Cần đèn đơn  MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2m, vươn 1,5m, D60mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D60*150*2,5mm +Cổ dê đơn 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóngđ/Cần          1,720,000          1,720,000
57Cần đèn đơn  MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2m, vươn 1,5m, D60mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D60*150*2,5mm +Cổ dê đôi ghép 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóngđ/Cần          1,930,000          1,930,000
58Cần đèn đơn  MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2,25m, vươn 1,25m, D60mm, dày 2,5mm +02 tay ngang D60*350*2,5mm +Cổ dê đơn ghép 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóngđ/Cần          1,790,000          1,790,000
59Cần đèn đơn  MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2,25m, vươn 1,25m, D60mm, dày 2,5mm +02 tay ngang D60*350*2,5mm +Cổ dê đôi ghép 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóngđ/Cần          1,950,000          1,950,000
60Cần đèn MFUHAILIGHT chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT 8.4m, cần cao 1580mm, vươn 1500mm. Lớp vỏ bao 185/195, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60mm, dày 3mm, cao 830mm, vươn 1500mm. 6 bulon 10×30 + 4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 150mm, rộng 10/50mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng.đ/Cần          2,860,000          2,860,000
61Cần đèn MFUHAILIGHT chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT 10.5m, cần cao 1580mm, vươn 1500mm. Lớp vỏ bao 205/215, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60mm, dày 3mm, cao 830mm, vươn 1500mm. 6 bulon 10×30 + 4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 150mm, rộng 10/50mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng.đ/Cần          3,290,000          3,290,000
62Cần đèn MFUHAILIGHT chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT 8.4m, cần cao 2200mm, vươn 1200mm. Lớp vỏ bao 180/185, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60mm, dày 3mm, cao 1600mm, vươn 1200mm. 6 bulon 12×30 + 4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 300mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng.đ/Cần          3,260,000          3,260,000
63Cần đèn MFUHAILIGHT chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT 10.5m, cần cao 2200mm, vươn 1200mm. Lớp vỏ bao 210/215, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60mm, dày 3mm, cao 1600mm, vươn 1200mm. 6 bulon 12×30 + 4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 300mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng.đ/Cần          3,860,000          3,860,000
64Cần đèn MFUHAILIGHT chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT 10.5m, cần cao 2470mm, vươn 1800mm. Lớp vỏ bao 210/215, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60mm, dày 3mm, cao 1870mm, vươn 1800mm. 6 bulon 12×30 + 4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 300mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng.đ/Cần          4,080,000          4,080,000
65Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAIlight tròn côn cao 10m rời cần đôi kiểu. Thân trụ cao 10m D78/164 dày 4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm; Cần đèn đôi fi 60 dày 3mm vươn 1,5m + cần đỡ fi49 dày 3mm + bộ cùm + tấm rèm trang trí dày 4mm + cầu Inox D100mm – Mạ kẽm nhúng nóngđ/Trụ        11,690,000        11,690,000
66Cùm cần đèn đôi + tay vươn 1 bên (thép mạ kẽm nhúng nóng)đ/Bộ          1,510,000          1,510,000
XIXPHỤ KIỆN ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN HIỆU MFUHAILIGHT ( WWW.FUHAILIGHT.COM.VN – HOTLINE: 1900 63 65 90 )
1Móc đơn nhúng kẽm – Hiệu MFuhailightđ/CÁI               72,600               72,600
2Bulon móc 16*250 nhúng kẽm  – Hiệu MFuhailightđ/CÁI               58,100               58,100
3Bulon móc 16*300 nhúng kẽm  – Hiệu MFuhailightđ/CÁI               61,000               61,000
4Móc treo ABC 50 nhúng kẽm – Hiệu MFuhailightđ/CÁI               48,400               48,400
5Móc treo ABC 95 nhúng kẽm – Hiệu MFuhailightđ/CÁI               61,000               61,000
6Móc treo ABC 150 nhúng kẽm – Hiệu MFuhailightđ/CÁI               73,000               73,000
7Móc treo ABC 240 nhúng kẽm – Hiệu MFuhailightđ/CÁI               92,000               92,000
8Kẹp răng 1 bulon ABC 35 nhúng kẽm – Hiệu MFuhailightđ/CÁI               36,500               36,500
9Kẹp răng 1 bulon ABC 95 nhúng kẽm – Hiệu MFuhailightđ/CÁI               48,500               48,500
10Kẹp răng 2 bulon ABC 95 nhúng kẽm – Hiệu MFuhailightđ/CÁI               54,500               54,500
11Kẹp răng 2 bulon ABC 150 nhúng kẽm – Hiệu MFuhailightđ/CÁI               68,000               68,000
12Kẹp răng 2 bulon ABC 240 nhúng kẽm – Hiệu MFuhailightđ/CÁI             135,500             135,500
13Kẹp ngừng ABC 35 nhúng kẽm – Hiệu MFuhailightđ/CÁI               73,000               73,000
14Kẹp ngừng ABC 95 nhúng kẽm – Hiệu MFuhailightđ/CÁI               82,500               82,500
15Kẹp ngừng ABC 150 nhúng kẽm – Hiệu MFuhailightđ/CÁI             109,000             109,000
16Ống nối đồng nhôm 35 – Hiệu MFuhailightđ/CÁI               36,500               36,500
17Ống nối đồng nhôm 50  – Hiệu MFuhailightđ/CÁI               48,500               48,500
18Ống nối đồng nhôm 70 – Hiệu MFuhailightđ/CÁI               61,000               61,000
19Ống nối đồng nhôm 95 – Hiệu MFuhailightđ/CÁI               82,500               82,500
20Ống nối đồng nhôm 120 – Hiệu MFuhailightđ/CÁI             920,000             920,000
21Ống nối đồng nhôm 150 – Hiệu MFuhailightđ/CÁI             116,500             116,500
22Ống nối đồng nhôm 185 – Hiệu MFuhailightđ/CÁI             152,500             152,500
23Đầu cus đồng nhôm 16 – Hiệu MFuhailightđ/CÁI               12,500               12,500
24Đầu cus đồng nhôm 25 – Hiệu MFuhailightđ/CÁI               13,500               13,500
25Đầu cus đồng nhôm 35 – Hiệu MFuhailightđ/CÁI               14,600               14,600
26Đầu cus đồng nhôm 50 – Hiệu MFuhailightđ/CÁI               17,000               17,000
27Đầu cus đồng nhôm 70 – Hiệu MFuhailightđ/CÁI               24,200               24,200
28Đầu cus đồng nhôm 95 – Hiệu MFuhailightđ/CÁI               29,500               29,500
29Đầu cus đồng nhôm 125 – Hiệu MFuhailightđ/CÁI               36,300               36,300
30Đầu cus đồng nhôm 150 – Hiệu MFuhailightđ/CÁI               43,600               43,600
31Ống nối đồng  35 – Hiệu MFuhailightđ/CÁI               73,000               73,000
32Ống nối đồng 50  – Hiệu MFuhailightđ/CÁI               91,000               91,000
33Ống nối đồng 70 – Hiệu MFuhailightđ/CÁI             115,000             115,000
34Ống nối đồng 95 – Hiệu MFuhailightđ/CÁI             145,500             145,500
35Ống nối đồng  120 – Hiệu MFuhailightđ/CÁI             157,300             157,300
36Ống nối đồng 150 – Hiệu MFuhailightđ/CÁI             217,800             217,800
37Ống nối đồng 185 – Hiệu MFuhailightđ/CÁI             278,300             278,300
38Đầu cus đồng 16 – Hiệu MFuhailightđ/CÁI               24,500               24,500
39Đầu cus đồng  25 – Hiệu MFuhailightđ/CÁI               26,700               26,700
40Đầu cus đồng 35 – Hiệu MFuhailightđ/CÁI               29,100               29,100
41Đầu cus đồng 50 – Hiệu MFuhailightđ/CÁI               34,000               34,000
42Đầu cus đồng 70 – Hiệu MFuhailightđ/CÁI               48,400               48,400
43Đầu cus đồng 95 – Hiệu MFuhailightđ/CÁI               58,100               58,100
44Đầu cus đồng  125 – Hiệu MFuhailightđ/CÁI               73,000               73,000
45Đầu cus đồng 150 – Hiệu MFuhailightđ/CÁI               85,000               85,000
46Dây đai INOX 40 – Hiệu MFuhailightđ/Cái               16,000               16,000
47Khóa đai INOX – Hiệu MFuhailightđ/CÁI                 7,500                 7,500
48Hộp chia dây MFUHAILIGHT không áp tô mátđ/CÁI             535,000             535,000
49Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE BFP 65/50Đ/m               39,000               39,000
50Băng keo cách điện (băng keo cao su non)Đ/cuộn             110,000             110,000
51MCB (CB tép) , BKN 1P, Idm : 6-10-16-20-25-32-40A – loại Icu=6KAĐ/cái               84,100               84,100
52Domino khối đen 4P 60AĐ/cái               71,500               71,500
53Tấm bakelite dày 5mm (1,5g/cm3)Đ/cái               61,000               61,000
54Cáp ngầm 3 ruột DSTA/(3×10)mm2-0,6/1kVĐ/m             119,000             119,000
55Ống nối dây đồng 10mm2Đ/cái               30,500               30,500
56Tủ  điện ĐKCS 3 pha 50A- 2 Chế độ Hiệu MFUHAILIGHT:- Vỏ tủ 500*700*300 2 mái, 1 cánh, tôn dày 2mm, tấm lắp thiết bị dày 2mm, tất cả sơn tĩnh điện. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng+ lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LSđ/Bộ        15,650,000        15,650,000
57Tủ  điện ĐKCS 3 pha 50A- 3 Chế độ Hiệu MFUHAILIGHT: – Vỏ tủ 500*700*300 2 mái, 1 cánh, tôn dày 2mm, tấm lắp thiết bị dày 2mm, tất cả sơn tĩnh điện. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian hiệu panasonic, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LSđ/Bộ        17,950,000        17,950,000
58Tủ điện ĐKCS 3 pha 60A- 2 Chế độ  Hiệu MFUHAILIGHT:- Vỏ tủ 500*850*350 2 mái, 1 cánh, tôn dày 2mm, tấm lắp thiết bị dày 2mm, tất cả sơn tĩnh điện. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LSđ/Bộ        18,850,000        18,850,000
59Tủ điện ĐKCS 3 pha 60A- 3 Chế độ  Hiệu MFUHAILIGHT:- Vỏ tủ 500*850*350 2 mái, 1 cánh, tôn dày 2mm, tấm lắp thiết bị dày 2mm, tất cả sơn tĩnh điện. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LSđ/Bộ        21,500,000        21,500,000
60Tủ điện ĐKCS 3 pha 100A- 2 Chế độ (TĐ 2/100) Hiệu MFUHAILIGHT:- Vỏ tủ 500*850*350 2 mái, 1 cánh, tôn dày 2mm, tấm lắp thiết bị dày 2mm, tất cả sơn tĩnh điện. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LSđ/Bộ        22,000,000        22,000,000
61Tủ điện ĐKCS 3 pha 100A- 3 Chế độ (TĐ 2/100) Hiệu MFUHAILIGHT:- Vỏ tủ 500*850*350 2 mái, 1 cánh, tôn dày 2mm, tấm lắp thiết bị dày 2mm, tất cả sơn tĩnh điện. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LSđ/Bộ        23,650,000        23,650,000
62Tủ  điện ĐKCS 3 pha 50A- 2 Chế độ Hiệu MFUHAILIGHT:- Vỏ tủ composite 760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng+ lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LSđ/Bộ        18,950,000        18,950,000
63Tủ  điện ĐKCS 3 pha 50A- 3 Chế độ Hiệu MFUHAILIGHT: – Vỏ tủ composite 760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian hiệu panasonic, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LSđ/Bộ        21,250,000        21,250,000
64Tủ điện ĐKCS 3 pha 60A- 2 Chế độ  Hiệu MFUHAILIGHT:- Vỏ tủ composite 760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LSđ/Bộ        22,250,000        22,250,000
65Tủ điện ĐKCS 3 pha 60A- 3 Chế độ  Hiệu MFUHAILIGHT:- Vỏ tủ composite 760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LSđ/Bộ        25,450,000        25,450,000
66Tủ điện ĐKCS 3 pha 100A- 2 Chế độ (TĐ 2/100) Hiệu MFUHAILIGHT:- Vỏ tủ composite 760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LSđ/Bộ        26,500,000        26,500,000
67Tủ điện ĐKCS 3 pha 100A- 3 Chế độ (TĐ 2/100) Hiệu MFUHAILIGHT:- Vỏ tủ composite 760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LSđ/Bộ        29,500,000        29,500,000